Sự kiện

Quyết Chiến

10/06/2023

MINI BOSS sẽ xuất hiện tại Tiền đồn Edda. Người chơi cả hai liên minh có nhiệm vụ bảo vệ và tiêu diệt chúng để nhận thưởng.

Khi tiêu diệt có cơ hội nhận được:
- Rương Vũ Khí
- Túi Đá Cường Hóa
- Đá Tái tạo
- Ngọc nón các loại
..và 1 số vật phẩm quý báu khác
• Thời gian: 20H - 22H ngày 10/06/2023

⛔ Lưu ý:
+ Khi boss xuất hiện sẽ có thông báo từ kênh hệ thống,
+ Sau 22H00 nếu boss chưa bị tiệu diệt sẽ biến mất và hồi sinh ở 2 thành Apulun và Narsi sau 22H30.

(Thánh điện Typhreth đưa tin)