Khu vực dành cho Liên Minh Phẩn Nộ

  Vùng Gliter  Vùng Aidon  Vùng Arena  Vùng Ranha

 Khu vực dành cho Liên Minh Ánh Sáng

  Vùng Kello  Làng Chài  Vùng Hygon  Làng Pando

KHU VỰC CHIẾN TRƯỜNG CỦA HAI LIÊN MINH

  Chiến Trường Thuyết Huyết  Chiến Trường Băng Giá  Chiến trường Biên giới D-Water


(Thánh điện Typhreth đưa tin)