Mệnh giá Tổng số Ecoin nhận được
100.000 100.000
300.000 300.000
500.000 500.000
1.000.000 1.000.000
3.000.000 3.000.000 +10%


Khi nạp tiền vào hệ thống, bạn sẽ nhận được 100% giá trị Ecoin tương đương với số tiền đã nạp.


Ngân hàng Sacombank

Chủ tài khoản: Luu Quoc Trung

Số tài khoản: 
070094110899

Nội dung chuyển khoản: Ghi tên tài khoản của bạnSau 30 phút nếu chưa nhận được Ecoin, vui lòng liên hệ hỗ trợ trực tuyến để được xử lý.


Liên hệ Hỗ trợ trực tuyến