Nạp thẻDonate

Dưới đây là bảng quy đổi tỷ lệ khi nạp ecoin vào hệ thống thông qua chuyển khoản.


Mệnh giá Tổng số Ecoin nhận được
100.000 100.000
200.000 200.000
300.000 300.000
500.000 500.000 +5%
1000.000 1000.000 +10%
2000.000 2000.000 +15%

Ngân hàng Sacombank

Chủ tài khoản: Luu Quoc Trung

Số tài khoản: 
070094110899

Nội dung chuyển khoản: Ghi tên tài khoản của bạn


Liên hệ Hỗ trợ trực tuyến