Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ Liên minh Hội Tiêu diệt Icon
25UberXsMax
60
SpaceX
213444
26oOpEpOo
60
IsHome
209963
27SangCòi
60
Mập
209227
28HỏaCơ
60
LastLove
205344
29UbersX
60
SpaceX
202827
30JAYJAYiii
60
RiskYourLife
201945
31DarkSite
60
RiskYourLife
200913
32SaltyDaddy
60
IsHome
196208
33Ubers
60
SpaceX
196046
34SaItyUncle
60
IsHome
195878
35JAYiii
60
RiskYourLife
195755
36SaItyGrandpa
60
ChiếnThần
195457
37SàiVinh
60
ChiếnThần
193652
38TửVôTiên
60
IsHome
193620
39SaltyBlue
60
IsHome
193567
40Easyy
60
IsHome
188457
41PoIlX
60
IsHome
187269
42KẹoDứa
60
TOP
187102
43HoàngGiaXX
60
IsHome
186480
44UbersIV
60
SpaceX
184378
45Hasy
60
LastLove
182615
46UbersVI
60
SpaceX
179838
47LasVegas
60
IsHome
178841
48llThorll
60
IsHome
178065
49BỦMBU
60
RiskYourLife
169289
50ĐạT
60
RiskYourLife
165534
 1  2  3  4  5