Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ Liên minh Hội Tiêu diệt Icon
50CHẢO
60
RiskYourLife
166693
51iCay
60
TOP
165409
52BMW
60
FullHouse
164994
53Miii
60
IsHome
164156
54KSR
60
Mập
163883
55UbersVII
60
SpaceX
163136
56SaltyUncle
60
XĩWàng
162255
57Rio
60
RiskYourLife
161847
58SaItyDaddy
60
IsHome
159736
59GaSàiGòn
60
SeeYouAgain
159659
60iKST
60
ChiếnThần
157363
61Dưalướii
60
ChiếnThần
156858
62Tiểunhi
60
OCEAN
156525
63ChúaTểRồng
60
IsHome
156308
64BrokenHeartX
60
LastLove
155611
65MựcNướng
60
ChiếnThần
155287
66UbersXI
60
SpaceX
154501
67UbersXII
60
SpaceX
153708
68Josie
60
ChiếnThần
153487
69YAZ
60
SeeYouAgain
153387
70Konrad
60
Nordein
152544
71SIS
60
TOP
152228
72JOJO
60
TOP
152202
73Wife
60
ChiếnThần
151337
74hoO
60
ChiếnThần
150441
75SaltyGrandma
60
IsHome
150073
 1  2  3  4  5