Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ Liên minh Hội Tiêu diệt Icon
50TIENONGHAICA
60
LastLove
150848
51BỦMBU
60
RiskYourLife
146838
52ÝVy
60
HộiCáBiệt
146058
53HoàngPhiHồng
60
LastLove
145533
54Jes
60
TOP
143942
55iMaVươngi
60
140049
56chocolatedeath
60
FullHouse
137994
57NGUzz
60
IsHome
137771
58
60
Cafe
137303
59iÍiÌi
60
IsHome
137234
60TÀI
60
RiskYourLife
136118
61iKc
60
IsHome
135990
62Húp
60
DMSINTORX
135862
63Returned
60
Mập
135178
64vuphuong
60
DMSINTORX
132675
65iiAnhTước
60
IsHome
132425
66TetraPak
60
DMSINTORX
132307
67iArsenal
60
IsHome
132244
68SIS
60
TOP
132173
69HaBIBI
60
131803
70TiểuLinhTinh
60
IsHome
130765
71KimLien
60
TOP
130731
72GaSàiGòn
60
SeeYouAgain
130457
73Drawn
60
IsHome
128212
74XaKuTaRa
60
IsHome
127191
75Amelia
60
IsHome
125298
 1  2  3  4  5