Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ Liên minh Hội Tiêu diệt Icon
75Together
60
ChiếnThần
136916
76GrabBikeY
60
XeÔm
136406
77Amelia
60
IsHome
136328
78MựcNướng
60
ChiếnThần
135905
79hànhXàoGà
60
IsHome
134424
80Ziboo
60
ChiếnThần
131542
81Drawn
60
IsHome
130868
82Liv
60
IsHome
130848
83zZCàDũngZz
60
LastLove
130392
84NeoFI
60
DMS
130322
85XaKuTaRa
60
IsHome
130259
86Zenos
60
IsHome
130010
87GrabBikeW
60
XeÔm
128454
88CHỐT
60
AnhEmHỘI
127640
89ChuKy
60
TOP
126220
90OrionZz
60
ChiếnThần
122549
91GrabBikeZz
60
XeÔm
122232
92ĐạT
60
IsHome
119522
93ÔngNgoại
60
Snow
118864
94GàLúp
60
118480
95DTK
60
118356
96HoaHòaThượng
60
IsHome
117174
97DarkDragon
60
HộiCáBiệt
116945
98iiMaVươngii
60
AnhEmHỘI
116714
99LordDragon
60
FullHouse
115605
100BrianX
60
TheBest
115350
 1  2  3  4  5  6