Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ Liên minh Hội Tiêu diệt Icon
100Vulcan
60
IsHome
101717
101ÔngGiàMayMắn
60
100929
102Bruce
60
IsHome
98699
103ONN
60
IsHome
98109
104GiàngAĐẩu
60
XãĐoàn
97366
105oORedBullOo
60
97331
106zCỏBốnLá
60
97073
107ThầnCôĐộc
60
LastLove
96164
108Jeha
60
IsHome
96003
109HắcKỳLân
60
DMSINTORX
94565
110HOKAGE
60
LastLove
93190
111NghiỆn
60
IsHome
92561
112wqewewe
60
92097
113BCG
60
Mập
91174
114BánhBao
60
90850
115
60
TOP
90441
116BảoMập
60
IsHome
90425
117CỌPHồiGiáooo
60
RiskYourLife
90030
118ThịDưa
60
IsHome
87352
119GàMas
60
IsHome
82880
120LuffyZ
60
82661
121iChelsea
60
IsHome
82655
122sSaTank
60
IsHome
82065
123GraceX
60
80434
124xShaco
60
RiskYourLife
80213
125Nuk
60
TOP
78541
 
 3  4  5  6  7