Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ Liên minh Hội Tiêu diệt Icon
125Tối
60
IsHome
80397
126xShaco
60
RiskYourLife
80214
127AnhBảyGà
60
ChiếnThần
79403
128Nuk
60
TOP
78948
129ThânCôngBáo
60
IsHome
77292
130Miko
60
LastLove
76156
131NVK
60
75813
132phỜêPhÊ
60
74930
133zHAPPY
60
RiskYourLife
73573
134OamaBinLaden
60
73319
135Boll
60
RiskYourLife
69988
136Pyshe
60
69479
137zciara
60
RiskYourLife
68284
138đí
60
TOP
66062
139DUR
60
65989
140zzLev
60
IsHome
65785
141BilIy
60
LastLove
65371
142Pre
60
64557
143LuK
60
IsHome
64054
144Áa
60
DMS
63263
145BồiĐầmGìa
60
IsHome
62752
146Roye
60
Cafe
61885
147DạHương
60
TOP
61455
148BảoTTC
60
IsHome
59238
149iĐừngLàmACáu
60
57234
150KuTOM
60
56439
 
 4  5  6  7  8