Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ Liên minh Hội Tiêu diệt Icon
125Stay
60
TOP
83945
126
60
ChiếnThần
83425
127Tối
60
IsHome
83282
128BingBong
60
82587
129ÚiZời
60
TOP
82507
130sSaTank
60
IsHome
82486
131Nuk
60
80845
132GraceX
60
80435
133xShaco
60
80214
134NVK
60
77159
135Áa
60
DMS
75794
136OamaBinLaden
60
73320
137HàYến
60
NganSacPhaLe
72599
138SầuĐâu
60
RiskYourLife
70801
139Minny
60
XeÔm
70302
140zciara
60
RiskYourLife
68807
141VợPhạmTrưởng
60
ChiếnThần
67588
142DUR
60
TOP
67529
143zzLev
60
IsHome
66224
144BilIy
60
LastLove
65381
145Asclepius
60
TOP
65150
146Pre
60
64905
147BồiĐầmGìa
60
IsHome
62754
148Heart
60
LastLove
60806
149iĐừngLàmACáu
60
60191
150BảoTTC
60
IsHome
59270
 
 4  5  6  7  8