Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ Liên minh Hội Tiêu diệt Icon
150KuTOM
60
56439
151Nháy
60
LastLove
56277
152MrHai
60
XãĐoàn
54046
153AnhKoThích
60
53927
154CàPhêĐắng
60
52858
155ZTZT
60
52139
156iChiPu
60
RiskYourLife
52098
157NoLimit
60
TOP
51861
158HQC
60
SeeYouAgain
51647
159CàRá
60
51265
160ZzTraiXứLạng
60
HọVàTên
51225
161TriệuMẪn
60
IsHome
51138
162LòngXàoDưa
60
SeeYouAgain
51051
163SHE
60
ChiếnThần
50644
164iBuff
60
50338
165VỡMõm
60
HộiCáBiệt
49934
166ĐậuĐen
60
Nắng
49440
167Asclepius
60
TOP
48925
168LAH
60
48731
169Heart
60
LastLove
48250
170Jick
60
47495
171AnhTuyett
60
LastLove
47421
172NgheMắcMệt
60
46218
173ThiênPhúc
60
LastLove
45736
174zFA
60
45708
175ButterFlyi
60
45378
 
 5  6  7  8  9