Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ Liên minh Hội Tiêu diệt Icon
175zFA
60
45708
176SancoPackBNI
60
ChiếnThần
44188
177GaSaiGon
60
RiskYourLife
43338
178HiềnHoàng
60
43067
179IVIIO
60
42720
180JannaX
60
41734
181TrưởngĐạiPhu
60
FullHouse
41466
182iÁNhi
60
40603
183iBIue
60
RiskYourLife
40347
184Leopards
60
39696
185zzzO
60
IsHome
39470
186ịíìị
60
NganSacPhaLe
39071
187BufHT
60
38626
188Botilium
60
IsHome
38580
189MacKeNo
60
TOP
38329
190iSusu
60
38218
191QQOO
60
Cafe
37924
192TômĐá
60
OoK5oO
37602
193zTraNoDoiz
60
37523
194QũyKiếmSầu
60
37017
195CòSốĐề
60
TOP
36927
196MUD
60
36660
197TiểuHànTuyết
60
FullHouse
36538
198Defender
60
ChiếnThần
36268
199LandCruiser
60
36028
200SoiGa
60
35949
 
 6  7  8  9  10