HạngNhân vậtClassNghềTiêu diệt
1Marvel Chiến binh7
2SàiVinh Pháp sư6
3XaKuTaRa Cung thủ6
4taoIlI Chiến binh5
5TrungMập Cung thủ5
6Wildtrak Cung thủ4
7aLÚ Cung thủ4
8VÂN Chiến binh1
9MostWinSkynetX Chiến binh1
10xXpEpXx Chiến binh1
HạngNhân vậtClassNghềTiêu diệt
1Rio Đấu sĩ22
2GrabBikeE Thầy pháp18
3GrabBikeH Thợ săn17
4zZCàDũngZz Đấu sĩ10
5zZNo Thợ săn8
6ThuyềnChởFam Thầy pháp4
7NợĐời Đấu sĩ3
8GrabBikeX Đấu sĩ2
9HSK Đấu sĩ1
10AChâu Tiên tri0