Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ Liên minh Hội Tiêu diệt Icon
1Lazy
60
FullHouse
349764
2TORRES
60
LastLove
315484
3GàBéoooo
60
HộiCáBiệt
267374
4HổVương
60
IsHome
264089
5WaterFall
60
LastLove
264044
6zKV
60
FullHouse
254481
7TrungMập
60
IsHome
252701
8CậuBéVàng
60
TOP
246795
9iVTV
60
RiskYourLife
243118
10NhỎSĩnXạOLZ
60
HộiCáBiệt
240604
11ÚtHiếu
60
LastLove
213074
12Thính
60
TOP
211557
13BMW
60
FullHouse
205021
14Ring
60
LastLove
201732
15xBOSS
60
RiskYourLife
200264
16ArmaLife
60
191535
17iAnhTước
60
Mập
188378
18Hsơn
60
184178
19lmúnấy
60
RiskYourLife
184019
20KenT
60
IsHome
183630
21DlngGeGe
60
IsHome
183629
22SeeU
60
LastLove
182270
23HaXinhXinh
60
DMSINTORX
182193
24ZzCàDũngzZ
60
LastLove
181108
25SàiTiến
60
179010
 1  2  3  4  5