Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ Liên minh Hội Tiêu diệt Icon
1Lazy
60
FullHouse
417296
2Táng
60
HộiCáBiệt
373874
3TrungMập
60
Mập
316283
4WaterFall
60
LastLove
315363
5UbersIII
60
SpaceX
300787
6iLucy
60
ChiếnThần
296327
7iVTV
60
RiskYourLife
292362
8TeslaX
60
SpaceX
288154
9iamUbers
60
SpaceX
279346
10Chance
60
ChiếnThần
276640
11TORRES
60
LastLove
265316
12UFOs
60
258091
13Louis
60
ChiếnThần
249888
14Acsimet
60
FullHouse
241493
15XIxCáMậpxIX
60
Mập
240454
16UberXProMax
60
SpaceX
235720
17lDarkLordl
60
SpaceX
233457
18TigerSmallXX
60
SpaceX
229425
19xBOSSx
60
RiskYourLife
224621
20DrN
60
SpaceXAS
221099
21LặngYên
60
220542
22UberXS
60
SpaceX
217036
23iMrPhongX
60
IsHome
217015
24UbersV
60
SpaceX
215779
25SangCòi
60
Mập
215120
 1  2  3  4  5